Privacyverklaring Techwatch

Techwatch versterkt het hightech-ecosysteem en maakt het gezonder door onafhankelijke kennis en informatie te leveren middels de publicaties Bits&Chips en Mechatronica&Machinebouw, de boeken van Techwatch Books, meerdere netwerk- en technologie-events en de trainingen van High Tech Institute. Door de aard van deze activiteiten verwerken we persoonsgegevens.

Om jouw recht op privacy te waarborgen, gaan we uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we van jou verwerken in het kader van onze dienstverlening, High Tech Institute uitgezonderd. Specifiek voor onze trainingen hebben we een aparte verklaring opgesteld.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Techwatch verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze producten en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om je de (digitale) Techwatch-publicatie(s) te sturen waarop je je hebt geabonneerd of die je hebt aangeschaft;
– voor je deelname aan het Techwatch-event waarvoor je je hebt geregistreerd (deelnemerslijst, facturatie);
– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– voor direct marketing voor publicaties en events van Techwatch.

Daarnaast analyseren we jouw gedrag op onze websites om daarmee die sites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Verwerkte gegevens

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieƫn van persoonsgegevens:
– voor- en achternaam;
– contactgegevens;
– functietitel;
– naam van het bedrijf waarvoor je werkt;
– contactgegevens van dat bedrijf;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Op basis van de verstrekte interesses creƫren we een profiel van jou dat we gebruiken om je effectiever te informeren over ons aanbod.

Als je je persoonsgegevens niet verstrekt:
– kunnen we je de (digitale) publicaties niet sturen waarop je je hebt geabonneerd of die je hebt aangeschaft;
– kunnen we je eventinschrijving niet voltooien;
– kunnen we je niet informeren over potentieel interessante publicaties en events.

De websites van Techwatch kunnen links bevatten naar sites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Jonger dan 16 jaar?

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@techwatch.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens die je invult bij een eventregistratie geven we door aan partners en sponsors van dat specifieke event, maar alleen als je daar ondubbelzinnig toestemming voor hebt gegeven tijdens die specifieke registratie.

Verder verstrekken we uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak.

We delen geen gegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij adequate beveiligings- en privacymaatregelen zijn getroffen.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogrammaā€™s of -systemen zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn

Elk jaar doorzoeken we onze database op personen met wie we al tien jaar geen contact hebben gehad, met als doel hun persoonsgegevens te verwijderen. Deze personen sturen we een e-mail om hen te informeren over deze verwijdering. Wie informatie van ons wil blijven ontvangen, zal hier actief op moeten reageren. Een maand na deze mailing zullen we alle personen die niet hebben gereageerd uit onze database verwijderen.

Als je ons persoonlijk vraagt je gegevens te verwijderen, zullen we dat direct doen.

Wanneer we een overlijdensbericht ontvangen van een vertrouwde partij, zullen we de persoonsgegevens van de overledene ook direct verwijderen.

Cookies

Techwatch maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die je internetbrowser automatisch op je computer plaatst.

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Daarnaast maakt Techwatch gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google. Deze service gebruikt cookies om ons te helpen het websitegebruik te analyseren. Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en ā€˜gegevens delenā€™ uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De websites van Techwatch kunnen elementen van derde partijen bevatten, zoals advertenties, embedded videoā€™s en social-mediastromen. Deze derden kunnen vanaf hun eigen servers cookies op je computer plaatsen. Dit hebben we standaard uit staan, maar je kunt het aanzetten door de betreffende elementen te activeren, bijvoorbeeld door de video af te spelen.

Je kunt je afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze helemaal geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de browserinstellingen.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen, om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar info@techwatch.nl.

We willen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is Techwatch:

Techwatch bv
Contactpersoon: dhr. Nieke Roos
Novio Tech Campus – Gebouw A
Transistorweg 7H
6534 AT Nijmegen
Nederland
T +31 24 3503532
E info@techwatch.nl

Wijzigingsgeschiedenis

Deze privacyverklaring is opgesteld op 26 april 2018 en voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2018.